Welcome to Finland Brochure illustrations

Kuvitin Työ- ja elinkeinoministeriölle Tervetuloa Suomeen -oppaan, joka on kattava tietopaketti kaikille Suomeen muuttaville. Työ sisälsi kansikuvituksen ja sisäsivujen kuvat eri teemoille. Tein kuvitukset yhteistyössä suunnittelutoimisto Sissyn kanssa. Esite on kännetty 13 eri kielelle.


English: Brochure illustration for Finnish Ministry of Economic Affairs and Employment. The Brochure is guide for people moving to finland and it’s been translated to 13 languages.