Characters and map for Mediapu

English: At the end of year 2017 I illustrated new corporate images for Mediapu, they help doctors to find a job. My work included two doctor characters and a map about doctor’s career choices.


Suomeksi: Vuoden lopussa kuvitin Oululaiselle Mediapu Oy:lle markkinoinnissa käytettäviä kuvituksia. Toteutin kaksi lääkärihahmoa sekä uratietä kuvastavan kartan. MediApu Oy rekrytoi lääkäreitä suoriin työ- ja palkkasuhteisiin kuntiin, kuntayhtymiin ja erikoissairaanhoidon yksiköihin. Voit tutustua yritykseen tarkemmin täällä.